Εταιρική Παρουσίαση  Agile Α.Ε.

Η εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογίας Agile Α.Ε (www.agile-st.com),  ιδρύθηκε το 2006 από το Δημήτρη Χατζηγιαννάκη και το Θανάση Γκανάτσιο, που υπήρξαν οι βασικοί πρωτεργάτες του SAP στην Ελλάδα από το 1994, καθώς ήταν υπεύθυνοι για την Ελληνικοποίηση του SAP (στην Ελλάδα και στη Γερμανία αντίστοιχα),  και διακρίθηκαν για το ήθος τους, τον επαγγελματισμό τους και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλα τα έργα SAP που συμμετείχαν.

 

Ο  Δημήτρης Χατζηγιαννάκης διετέλεσε συνιδιοκτήτης της SAP Hellas από την ίδρυσή της μέχρι την πώλησή της στη Γερμανική SAP A.G τον Αύγουστο του 2000 και είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP» και «Βιομηχανική Διοίκηση και Κοστολόγηση» που διδάσκονται στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Ο Θανάσης Γκανάτσιος διετέλεσε στέλεχος της SAP A.G στη Γερμανία και στη συνέχεια της SAP Hellas και συμμετείχε σε μεγάλα έργα SAP στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Σήμερα σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη ευέλικτη επιχείρηση (Agile firm)  που καλύπτει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες και τις ολοένα πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών της, με την καλύτερη δυνατή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από άριστα εκπαιδευμένα και καταρτισμένα στελέχη. Με τη χρήση της μεθοδολογίας και της φιλοσοφίας της ευέλικτης επιχείρησης, όλοι οι πελάτες της Agile Α.Ε. εξασφαλίζουν μεγάλα οφέλη, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει το πληροφοριακό σύστημα SAP.

 

Οι μέθοδοι εργασίας που ακολουθούν τα στελέχη της  Agile A.E. βασίζονται στις αρχές που διέπουν την ευέλικτη επιχείρηση (Agile firm principles), οι οποίες απαιτούν συνεχή  και κατάλληλη προετοιμασία για άμεση ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτουν οι πελάτες και η κοινωνία, αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές σαν ευκαιρίες και όχι σαν απειλές. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Agile A.E. ακολουθούν τη μεθοδολογία εργασίας της ευέλικτης επιχείρησης η οποία εξασφαλίζει στους πελάτες άριστη ποιότητα και αξιοπιστία, με ελαχιστοποίηση των κινδύνων, παρέχοντας ταυτόχρονα στους ίδιους την ικανοποίηση της αποδοτικής εργασίας.

 

Οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος SAP σε συνδυασμό με την τεράστια εμπειρία των ιδρυτών και των στελεχών της  εταιρίας σε έργα πληροφορικής και τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρίας τόσο σε νέο εξοπλισμό όσο κυρίως σε γνώσεις και τις αρχές της ευελιξίας στις επιχειρήσεις (Agility in Business) που ακολουθούνται σε όλα τα έργα μας δίνει τη δυνατότητα να διαφέρουμε από τον ανταγωνισμό και να παραδίδουμε στους πελάτες μας ποιοτικά ανώτερες υπηρεσίες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν το σύστημα SAP και να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ολοένα μεταβαλλόμενο θυελλώδες ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Η Agile Α.Ε. είναι Πιστοποιημένος Συνεργάτης της SAP (SAP Business Partner) και δραστηριοποιείται στην παροχή των υπηρεσιών πληροφορικής όπως οι παρακάτω:

 • Υλοποίηση έργων Εγκατάστασης  Πληροφοριακού Συστήματος SAP ERP,

 • Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, κυρίων και τελικών χρηστών Συστήματος  SAP , στελεχών πληροφορικής και συμβούλων

 • Υποστήριξη πελατών σε παραγωγική λειτουργία σε όλα τα υποσυστήματα (όπως FI, CO, MM, SD, PP, PS, QM, PM, SM, HR, ABAP Programming, Basis Consulting)

 • Ανάλυση αναγκών πληροφοριακών συστημάτων πελατών και συγγραφή προδιαγραφών υλοποίησης

 • Διαχείριση έργων υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος SAP (Project Management)

 • Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης απόδοσης εγκαταστάσεων SAP στα Χρηματοοικονομικά και την Κοστολόγηση, στα οποία είμαστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα

 • Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών ή ειδικών κλάδων όπως π.χ. εξειδικευμένες υπηρεσίες για Τράπεζες και Ασφαλιστικές εταιρίες

 • Προετοιμασία και παρακολούθηση έργων SAP - Προσδιορισμός αναγκών, Εκπαίδευση στελεχών με σκοπό την καταγραφή λεπτομερών προδιαγραφών λογισμικού SAP, αξιολόγηση προσφορών, οργάνωση ομάδων εργασίας και παρακολούθηση έργων με μεγάλη εξασφαλισμένη εξοικονόμηση πόρων

 • Ειδικές υπηρεσίες για Τράπεζες και Ασφαλιστικές εταιρίες

 • Κλαδικές λύσεις SAP για Νοσοκομεία (IS-H), και Τηλεπικοινωνίες (IS-T)

 • Υλοποίηση ειδικών λύσεων για ΜΜΕ (SAP-Baseline solution for Medium enterprises)

 • Αναβάθμιση (upgrades) εγκαταστάσεων

 

Η Agile Α.Ε. επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση και έχει πιστοποιημένα εξειδικευμένα στελέχη (SAP Certified Consultants), που καλύπτουν και τις 4 περιοχές εφαρμογών (applications areas) του λογισμικού SAP:

 • Οικονομικά (Financial Accounting, Assets Management, Controlling, Project System)

 • Εφοδιαστική (Materials Management, Sales & Distribution, Plant Maintenance, Production Planning, Plant Maintenance, Quality Management)

 • Ανθρώπινοι πόροι (Human Resources, Μισθοδοσία)

 • Τεχνικά (ABAP development, BASIS Administration, BW, Business Warehouse, λύσεις με τη χρήση τεχνολογιών Internet κλπ)

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Agile A.E. έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μερικές από τις μεγαλύτερες και ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

η Deloitte, η ΦΑΓΕ, η Roche Diagnostics, η WIND, η Μυτιληναίος, η Skyserv, η Energizer, η Swissport, η Ford Bank, η Raycap, η Pioneer High Bred, η ΒΙΑΝΕΞ, η SCA, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η Menarini Diagnostics, η Nexans,  η CHIPITA, η ADIDAS,  κλπ και συνεργάζεται συστηματικά με τη SAP Hellas και την IBM.

 

Η κύρια διαφοροποίηση της Agile Α.Ε. από τους ανταγωνιστές της εντοπίζεται:

 • στην τεχνογνωσία μας σε θέματα που σχετίζονται με τα Οικονομικά και την Εφοδιαστική και ιδιαίτερα στην κοστολόγηση (π.χ. αποθεμάτων, κέντρων κόστους,   κέντρων, κέρδους, ανάλυσης κερδοφορίας, ελεγκτικής κλπ.), στα οποία έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία, και

 • στις δυνατότητες εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα SAP με σεμινάρια που καλύπτουν όλα τα modules και διεξάγονται είτε στα γραφεία μας με χρήση των ειδικών εκπαιδευτικών συστημάτων που διαθέτουμε, είτε απευθείας στις επιχειρήσεις με χρήση του δικού του δοκιμαστικού συστήματος SAP.

 

Η Agile Α.Ε. είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών SAP στην Ελλάδα, και  μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχή υλοποίηση κάθε έργου που αναλαμβάνει εξασφαλίζοντας τα καλύτερα αποτελέσματα παραδίδοντας άριστη ποιότητα εργασιών στο χρόνο και στο κόστος που υπόσχεται, οικοδομώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους πελάτες της.

Επικοινωνία

Τηλ: +30 2102855866 // Fax: +30 2102855869

e-mail: dxgiannakis@agile-st.com

Ιερού Λόχου 19 // Μεταμόρφωση Αττικής , 14452 

Links:

 • YouTube
linkedin-512.png