Ευελιξία (Agility) στο επιχειρείν

Ευελιξία στο επιχειρείν, ορίζεται η ικανότητα μιας επιχείρησης να διαισθάνεται και να ανταποκρίνεται σε επιχειρησιακές ευκαιρίες ώστε να παραμένει τεχνολογικά καινοτόμος και ανταγωνιστική σε ένα μεταβαλλόμενο θυελλώδες ανταγωνιστικό περιβάλλον.

AGILE

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση Επιχειρησιακών Λύσεων Πληροφορικής οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων των πελατών μας. 

Το όραμά μας:

  • να είμαστε άριστοι σε όλες μας τις δραστηριότητες

  • να παρέχουμε υψιλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας

  • να αισθανόμαστε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας και στις επιχειρησιακές ευκαιρίες με στόχο να παραμένουμε τεχνολογικά πρωτοπόροι και ανταγωνιστικοί σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον

 

Αξίες

Σεβασμός στον πελάτη και δέσμευση να καλύπτουμε τις ανάγκες του με την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών. Ακεραιότητα σε όλες μας τις συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.
Ανάπτυξη και Βελτίωση της εταιρείας μέσω συνεχούς έρευνας, εκπαίδευσης και στρατηγικών συνεργασιών .
Επένδυση σε καινοτόμες ιδέες, προϊόντα, μεθοδολογίες και τεχνολογίες.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν υψηλή μόρφωση και είναι άρτια εκπαιδευμένοι. Η εμπειρία τους μπορεί να αποδειχθεί από τον υψηλό αριθμό επιτυχημένων εγκαταστάσεων σύνθετων έργων πληροφορικής. Η προσήλωση, εμπειρία, επαγγελματισμός και εκπαίδευση όλων των συνεργατών μας, αποτελούν εγγύηση για την παροχή άριστων υπηρεσιών πληροφορικής στην ελληνική και διεθνή αγορά.

 

Δες το Προφιλ της Εταιρείας

SAP Implementation

Αναζητήστε για την επιχείρησή σας όλες τις ολοκληρωμένες λύσεις SAP που σας παρέχει η AGILE προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.. Continue

Εκπαίδευση

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ακολουθεί η επιχειρησή σας την εξέλιξη των συστημάτων επενδύοντας στην εκπαίδευση... Continue

Άλλες Υπηρεσίες

Εάν επιθυμείτε περισσότερες λύσεις για την επιχείρησή σας μπορείτε να τις αναζητήσετε στην AGILE...

Continue

 

Επικοινωνία

Τηλ: +30 2102855866 // Fax: +30 2102855869

e-mail: dxgiannakis@agile-st.com

Ιερού Λόχου 19 // Μεταμόρφωση Αττικής , 14452 

Links:

  • YouTube
linkedin-512.png